Już za:

7-8 listopada 2020, Hala MTG, Gdańsk (10:00 - 16:00)

Trójmiejskie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

WSTĘP NA TARGI

Uwaga! Rejestracja obowiązkowa (potwierdzenie rejestracji należy pokazać w telefonie, lub wydrukować i zabrać na targi).

link do rejestracji:<kliknij tutaj>

Data: 7-8 listopada 2020
Miej­sce: Hala “Międzynarodowe Targi Gdańskie”
Adres: Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Zobacz jak dojechać

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00
Uwaga! Sugerujemy przybycie na 30 minut przed zakończeniem targów w celu spokojnego zwiedzania.

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.

Regulamin obiektu kliknij tutaj

Program “Bezpieczne Targi”kliknij tutaj.

Czas na Trójmiasto!

Trójmiejskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu to kolejna z naszych imprez targów nieruchomości organizowana tym razem w Trójmieście.

Impreza adre­so­wana jest do osób, któ­re  chciałyby kupić mieszkanie albo kupić lub wybudować dom w Trójmieście i okolicach.

Organizowane przez nas Targi to:

Kumulacja 8

lat doświadczeń w organizowaniu targów nieruchomości

Ponad 10

imprez targowych organizowanych każdego roku m.in w Warszawie, Łodzi, Katowicach i w innych miastach

Około 800

stoisk targowych wyeksponowanych w ubiegłym roku

Około 50000

osób, które w ubiegłym roku odwiedziły nasze imprezy

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli także możliwość poznania oferty firm budujących domy oraz ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz. Uzu­peł­nienie oferty deweloperskiej sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach niektórzy deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia i materiałów pro­mo­cje.

Targi Nieruchomości & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)